Michael Parkes

Michael Parkes is geboren in 1944 in Sikestone Missouri (VS). Hij studeerde grafische kunst en schilderkunst aan de Universiteit van Kansas. Als student was Parkes gefascineerd door de verschillende grafische processen en later werd hij dan ook een getalenteerd lithograaf in de wondere en moeilijke wereld van de steendrukkunst. Veel van zijn recente werk wordt bestempeld als "Aurographics", oftewel giclee prints met beperkte oplage. Zijn ultieme doel was zich toe te leggen op het creeren van kunst. Zijn unieke stijl ontwikkelde hij tijdens een periode waarin hij zich afzonderde en het maken van kunst volledig naast zich neerlegde; hij ging naar India op zoek naar filosofische verlichting. Zijn studie van de filosofie en de esoterische doctrines van oost en west India hebben een belangrijke invloed gehad op zijn kunst.

In zijn jonge jaren schilderde hij in een voornamelijk abstract expressionistische stijl die door veel van zijn leraren werd gehanteerd. Later begon hij te tekenen en schilderen in een enorm precieze en gedetailleerde stijl. Deze is in principe realistisch, maar Michael Parkes gebruikt ook vaak magische onderwerpen met een voorstellingswereld die voortkomt uit een aantal leertradities waaronder kabbalisme en tantrisme. Metafysische en spirituele elementen vormen samen een realiteit. Zijn kunstwerken roepen een mysterieuze sfeer op die vaak alleen kan worden ontcijferd aan de hand van aloude mythologie en oosterse filosofie.

In 1992 begon Michael Parkes met het maken van een aantal bronzen sculpturen die met succes in kleine oplagen werden uitgebracht. Michael Parkes is een bijzonder getalenteerd schilder, een meester in de steendrukkunst en een meester in het vervaardigen van bronzen sculpturen.